Doğal gaz sistemleri

Home » haberler » Doğal gaz sistemleri

Bu videoda, Zagreb’de (Hırvatistan) bulunan Kojenerasyon Santrali CCPP EL-TO Zagreb’e kurulacak Doğal Gaz Sisteminin tamamlanmasından önceki FAT için gerçekleştirilen hazırlık aşaması gösterilmektedir.

Tesis, Bölgesel Isıtma Şebekesine bağlı iki (2) Gaz Türbini ve bir (1) Buhar Türbini üzerine kuruludur.
Doğal Gaz Ara Bağlantı Sisteminin işlevi, GT’ler 1 ve 2’yi gerekli debi ve basınçta beslemeden önce akışı ayırmak, filtrelemek, basıncını azaltmak, ısıtmak ve ölçmektir.

Doğal Gaz sistemi esas olarak aşağıdaki alt sistemlerden / bölümlerden oluşacaktır:

  • Sistemin Doğal Gaz Şebekesine bağlanması
  • Ana filtreleme ve çiğlenme noktası ısıtma sistemi
  • Gaz basınç düşürme ve ölçüm sistemi

Doğal Gaz sistemi, ana boru hattı ağına TP-A1 noktasında DN 200 ölçülü bir boru hattı ile bağlanır.
Dağıtım noktasının hemen sonrasındaki ana kolektörde, acil bir durumda gaz akışını kapatmak için kendinden tahrikli acil durum kapatma vanası bulunur ve Fire Fighting Kontrol sistemi tarafından aktive edilir.

Gaz şebekesinden gelen Doğal Gaz, içerisindeki partiküllerin temizlenmesi için uygun bir ilk ayrıştırma ve filtrasyon işlemine, ve gazın donmasını önlemek için ısıtmaya tabi tutulacaktır.

Bu amaçla, her biri toplam akış kapasitesinin% 100’ü kadar boyutta olan ve Çift Kademeli Kartuş filtre ve Çiğlenme Noktası Isı Değiştiricilerinden oluşan bir çift hat öngörülmüştür.

Normal çalışma sırasında, bir filtreleme ve ısıtma seti çalışır haldeykeni, diğer ikinci set çalıştırılmaya hazır halde beklemektedir.
Tüm sistem, tesisin doğru ve güvenli bir şekilde kontrol edilmesi için gereken vanalar ve cihazlarla birlikte sağlanır.

Doğal Gaz, birincil filtreleme ve ısıtma işleminden sonra, optimum servis basıncına ulaşmak ve ölçümün gerçekleşmesi için iki yedekli %100 Basınç Düşürme ve Ölçüm istasyonu boyunca akacaktır.

İki alt sistem, aralarındaki akışın otomatik olarak değiştirilmesine izin verebilecektir.
Her mali gaz ölçümü ve ölçüm takibi için ilgili sıcaklık ve basınç transmitterleri, özel bir akış bilgisayarına bağlanacaktır.
Ölçülen veriler yerel olarak mevcut olacak ve DCS’ye gönderilecektir.

Her gaz ölçüm bölümü, akış oranının %100’ünü ölçebilecektir. Bununla birlikte, stand-by ölçüm cihazı, kalibrasyon amaçlı seri çalışma olasılığı da göz önünde bulundurularak paralel olarak kurulacaktır (“Z” bağlantısı olarak adlandırılır).
Her Redüksiyon İstasyonu, bir aktif regülatör ile donatılacaktır.

Buna ek olarak monitor regülatör de sağlanacak olup aktif regülatörün arızası durumunda çalışacaktır.

  • Her bir monitör regülatör, ilgili kapatma aktüatörünü içeren MİN / MAKS işlevli Slam shut-off vanasının işlevini içine entegre edecektir.
  • SSOV’lar manuel sıfırlama ile fail-to-close (arıza durumunda kapat) tipte olacak ve kapatıldıktan sonra açılacaktır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz