Forain 48F211 – PEG water bath oil İndirekt isıtıcı paketi

Home » haberler » Water bath oil İndirekt Isıtıcı paketi

Water bath oil indirekt ısıtıcı paketi, ham petrolü ısıtmak için kullanılır.
Sıcak ham petrol daha sonra Müşteri’nin kurutma ve tuzdan arındırma ünitesine gönderilecektir.
Ham petrolün ısıtılması için yağ ısı eşanjörü bölümü ile dehidratör degazör arasına Forain water bath ısıtıcısı takılır.
Water bath oil indirect ısıtıcı paketi, maksimum 12 MW kapasiteli bir ısıtıcı ünitesinden oluşur.

Ana bileşenler aşağıdaki gibidir:
1. Isı Eşanjörü: Isı eşanjörü, ısıyı sıcak sudan ham petrole aktaran bir ekipmandır. Eşanjör, su banyosuna daldırılmış bir tüp demetinden oluşurken, tüpler ısıtılacak ham petrol içermektedir.

2. Water Bath: WBH’nin shell kısmı, brülörler tarafından ısıtılacak olan suyla tamamen doldurulmuştur. Alev borusu ve duman borusu demeti, ısıyı suya aktarmak için tamamen suya daldırılmaktadır.

3. Termik nedenlerden dolayı artan su hacmi için genleşme tankı. Otomatik su doldurma hattı sağlanmaktadır.

4. Baca: Yanma sonucu oluşan sıcak baca gazının atmosfere bırakılmasını sağlayan borudur. Kendinden desteklidir ve ısıtıcı gövdesine monte edilir. Sıcak baca gazı, yanma odasının son kısmından geçtikten sonra duman boruları içindeki ters çevirme odası vasıtasıyla bacaya iletilir.

5. Cebri Çekişli Brülörler: Isıtıcının shell kısmının dışına yerleştirilirler ve doğrudan yanma odasına bağlanırlar. Brülör, prosesin ihtiyaç duyduğu ısıyı üreten yakıt gazını yakmak için tasarlanmış ekipmandır.

6. Yakıt Gaz Sistemi: Yakıt gazını kurutan ve brülörlerin çalışmasına uygun olacak şekilde gaz basıncını düşüren sistemdir.

Çalışma Prensibi

Water bath oil indirekt ısıtıcı, sıcak water bath’den ham petrole doğru gerçekleşen ısı transferine dayanır.
Brülör çalışmaya başladığında, yanma odası içindeki alev, suyu ısıtan duman borularında taşınan baca gazını üretir.
Su, ısıyı ısı eşanjörünün boru demetinden akan ham petrole aktarır.

Alev, ham petrol borularını doğrudan ısıtmadığından ısıtıcıya Water Bath Oil İndirekt Isıtıcı denir.
Water Bath Oil İndirekt Isıtıcının işlevleri, sorunsuz ve güvenli bir çalışma için bir BMS kontrol paneli tarafından gerçekleştirilir ve kontrol edilir.

İşte iki resim: İşin başında müşterinin teknisyenleri ile teknisyenlerimiz tarafından yapılan incelemeden önce ve iş tamamlandığında aşağıdaki görüntü.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz