Mesh tìpì separatörler

Home » Prodotti » Fìltreleme ve ayriştirma » Mesh tìpì separatörler

Forain tarafından önerilen birçok alternatif arasında, bir gaz akışından sıvı parçacıkları kaldırmak için buğu çözücü / tel örgülü (wire-mesh) separatörler öneriyoruz.

Bu tip separatörler bir demet çelik telden oluşur ve düşük basınç düşüşü gerektiğinde kullanılır.

Tel örgünün içindeki damlacıklar halinde biriken sıvı parçacıklar, akışın ters yönünde yerçekimi ile düşer.
Topaklanan damlacıklar tankın alt kısmında toplanır.

Bununla birlikte, bu seçenek, sıvının çıkışa doğru geri akışını önlemek için düşük gaz hızı gerektirir.
Bu, büyük tankların kullanımını ve düzenli bakımı gerektirir.

Gaz akışından partikülleri düşük basınç düşüşüyle çıkarmanız gerekirse, Forain wire tip separatörlerinin kullanılması iyi bir seçenek olabilir.
Bu separatörler, gaz akışı tarafından taşınan parçacıkları yakalamak için bir grup çelik telden yararlanır.

Farklı uygulamalarda kullanılabilen bir ayrıştırma yöntemidir.
Projeniz için Mesh Tipi Separatörler hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mesh Tipi Separatörler nasıl çalışır

Forain tarafından sağlanan Mesh Tipi Separatörler çelik tellerin partikülleri yakalaması ve sonrasında yerçekimi sayesinde aşağıya doğru düşmesi prensibine dayanır.
Partiküller separatör tankının alt kısmında toplanır ve arınmış gaz akışa devam eder.

Ayrıştırma yönteminin doğası gereği Mesh Tipi Separatörler normalde dikey gaz akışı olacak şekilde tasarlanırlar.
Yatay olarak da dizayn edilebilirler fakat dikkatli bir şekilde gözlemlenmedikçe partiküllerin dışarıya atımı belli bir açıda geri katılıma sebebiyet verebilir.
Ayrıca, sıvının çıkışa doğru geri akışına mahal vermemek amacıyla, bu tip separatörler düşük gaz hızına ihtiyaç duyarlar.

Mesh Tipi Separatörler verimli bir şekilde çalışmalarına rağmen geniş tanklara ihtiyaç duyarlar ve eğer operasyon seviyesi korunacak ise düzenli bakım hayati rol oynar.
Projenizde kullanmak üzere Mesh Tipi Separatörleri değerlendirmekte iseniz bu durumu dikkate almalısınız.

Projeniz için Mesh Tipi Separatörlerin uygun olup olmadığı hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.