Üç-Fazlı Separatörler

Home » Ürünler » Fìltreleme ve ayriştirma » Üç-Fazlı Separatörler

Bileşen

Üç-fazlı separatörler yatay veya dikey olarak tasarlanabilirler ve içerisine giren akışkandan su, petrol ve gazı ayırmak amacıyla kuyu üzerinde kullanılmaktadırlar.
Bu bölme, devam etmekte olan işin sekteye uğramadan kuyu içindeki tamir ve bakım işlerinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Dizayn İlkeleri

  • Birincil ayrıştırma kısmı – Ayrıştırma işleminin ilk kısmı basınçlı kapın giriş tarafında bulunmak üzere, her türlü gazdan sıvıları ayrıştırmak için dizayn edilmiştir.
  • İkincil ayrıştırma – İkincil ayrıştırma kısmı özgül ağırlıklarına göre sıvı bileşenlerini hafif ve ağır fazlara ayırmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Genellikle petrol hafif faz içerirken su ağır faz içermektedir.
  • Koalesing kısmı – Koalesing kısmı gaz içerisindeki su moleküllerini ayrıştıran bir buhar koaleseri ya da sis aspiratörü içermektedir. Tel ayırıcısı sıklıkla bu amaçla kullanılmaktadır.

Üç-Fazlı Separatörlerin Faydaları

Üç-fazlı bir separatör petrol endüstrisinde üretim tesislerinde iş gören bütün firmalar için iyi bir karardır.
Yüksek-performanslı bir separatör olmadığı durumda, ekibiniz hacmi ve akış kaynağı bileşimlerini belirlemede tahmin etmek durumunda kalacaklardır ve bu durum alt sınırınızdan taviz vermenize yol açacak olan hatalı kararlara yol açabilir.

Üç-fazlı bir separatör hidrojen sülfürün yüksek seviyede olduğu durumlarda kullanılabilmektedir.
Bu petrol ve gaz separatörleri doğa dostu olmak ile birlikte olası yıkıcı ve maddi kaza riskini azaltmaya yaramakta ve test ekipmanı ile tamamlayıcı ayrıştırmanın ömrünü artırmaya yardımcı olmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.