Water bath indirekt ısıtıcılar

Home » Prodotti » Isitma » Water bath indirekt ısıtıcılar

Water bath indirekt ısıtıcılar özellikle yüksek basınçlı kap ihtiyacı duymadan gazı ısıtma amacıyla tasarlanmışlardır.
Gazın sulu çözeltiye batırılmış bir coil içerisinden akması sebebi ile bu tür ısıtıcılar indirekt olarak tanımlanmaktadır. Bu çözelti, brülör ile donatılmış bir yanma odası tarafından ısıtılır.

Water bath indirekt ısıtıcılar, elektrik veya pnömatik tipteki kontrol ve güvenlik sistemleri ve yakıt gaz sistemleri ile komple bir paket olarak tedarik edilirler.
Kontrol ve güvenlik sistemi, tüm arızaları tespit edebilmekte ve her çalışma koşullarında çıkış gazı sıcaklığını garanti etmek için sistemi kontrol edebilmektedir.

Bu tip ısıtıcının uygulama alanı farklı olabilir, ancak özellikle hidratların oluşumunu önlemek için bir indirgeme hattının aşağı akışındaki gazın ısıtılması için kullanılırlar.

Esasen petrol ve doğalgaz endüstrisinde kullanılan water bath indirekt ısıtıcılar uniform ısıtma sağlarlar. Bu özelliği ile direkt ısıtma sağlayan alev borulu ısıtıcılarda karbon açığa çıkması sebebiyle sıcak noktalara sebebiyet veren direkt özellikli ısıtıcılardan farklılık göstermektedir.

Forain water bath indirekt ısıtıcılar özellikle yüksek basınçlı kap ihtiyacı duymadan gazı ısıtma amacıyla tasarlanmışlardır.
Water bath indirekt ısıtıcılar ile ilgili proje gereksinimleriniz hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Forain Water Bath İndirekt Isıtıcılarına Neler Dahildir?

Isıtıcılar, yanma odasında brülör tarafından ısıtılan çözeltiyi kullanarak çözüme ulaşırlar. Forain tarafından sağlanan bu indirekt ısıtıcılar bütün paket halinde tedarik edilebilir olup bu pakete şunlar dahildir:

  • Yakıt gazı sistemi.
  • Elektrik ya da pnömatik tipte kontrol ve güvenlik sistemleri.

Bu ısıtıcıların güvenliği, çalıştıkları ortam göz önüne alındığında çok önemlidir. Güvenlik sistemleri, tüm ortamlarda gaz çıkış sıcaklığının olması gereken sıcaklıkta olduğundan emin olarak sistemle ilgili sorunları tespit edebilir.

Forain water bath indirekt ısıtıcıları ile sağlanan tam pakete ek olarak, Forain teknik ekibimiz sayesinde bakım desteği ve yedek parça da sağlamaktadır.

Forain Water Bath İndirekt Isıtıcılarının Uygulamaları

Forain water bath indirekt ısıtıcıların kullanıldığı çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.

  • Kuyubaşındaki gazın ısıtılması.
  • Güç üretilen sahalarda yakıt gazının ısıtılması.
  • Yakıt gazının yoğuşma noktasının kontrol edilmesi.
  • Yüksek basınç hidrokarbon gaz akışlarının ısıtılması

Bu ürün, kurulumu basitleştirmek için normalde eksiksiz bir paket olarak tedarik edilir ve hem güvenli hem de sınıflandırılmış alanlara yerleştirilebilir.

Forain, bakım ve yedek parça konusunda kendi teknisyen ekibini görevlendirmektedir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.